Spraytan.dk’s abonnementsbetingelser

Betingelserne er gældende for abonnementer oprettet fra den 12. juli 2018 (opdateret 16.09.19 med punkt 2B)

 • 1 GENERELT

Følgende betingelser er gældende for dit abonnement Spraytan.dk.

Alle priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prisside.

Vi gør opmærksom på, at ændringer af priser og betingelser kan forekomme, hvilket du kan læse mere om under § 1A.

Dit abonnement hos Spraytan.dk er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit abonnement opkræves et gebyr svarende til 1 måneds abonnement.

Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved abonnementets indgåelse, skal du straks meddele dette til Spraytan.dk.

Du er som medlem ansvarlig for, at Spraytan.dk til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse.

Ved oprettelsen af et abonnement i Spraytan.dk  accepterer du, ud over indeværende medlemsbetingelser, også Spraytan.dk‘s gældende regler om datapolitk  og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine abonnementsbetingelser pr. e-mail eller sms.

 • 1A ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER

Spraytan.dk. forbeholder sig retten til løbende at ændre abonnementsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit abonnement.

Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prissider.

Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

 • Spraytan.dk foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter samt udvidelse med flere saloner – til fordel for dig som kunde.
 • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Spraytan.dk forøgede omkostninger.

Ændringer i Spraytan.dk abonnementsbetingelser kan forekomme i følgende situationer:

 • Det er nødvendigt for at sikre, at Spraytan.dk overholder lovgivningen
 • Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af abonnementsbetingelserne.

Uvæsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet ved opslag i Spraytan.dk‘s  saloner og på vores hjemmeside.

Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft pr. email, ved opslag i Spraytan.dk saloner og på vores hjemmeside.

Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1. i måneden.

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit abonnement til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit abonnement jævnfør opsigelsesvarslet i § 7.

Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus én måned i opsigelse.

Eksempel:
Spraytan.dk varsler d. 15. november en prisændring af dit abonnement, der vil træde i kraft d. 1. januar. I dette tilfælde skal du opsige dit abonnement senest d. 30. november, hvis du ikke vil fortsætte abonnementet til den nye pris.

Du kan se, hvordan du kan opsige dit abonnement i abonnementsbetingelsernes § 7.

 • 2 INDMELDELSE

Du kan oprette et abonnement i Spraytan.dk, ved at melde dig ind online via Spraytan.dk‘s hjemmeside eller ved fremmøde i en Spraytan.dk salon. Dit medlemsbevis fremgår af din MobilePay App.
Du modtager en autogeneret mail straks du har trykket “tilmeld” heri beskrives det videre forløb for endelig oprettelse af abonnementet.
Modtages der ingen mail, skal du straks tage kontakt til os, således vi kan tilsende dig vores abonnementsbetingelser manuelt.

 • 2A MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

For at blive abonnent i Spraytan.dk.  skal du være fyldt 13 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et abonnement, møde op i Spraytan.dk med din værge eller en af dine forældre. Du skal desuden have dit eget betalingskort således du har din egen MobilePay konto og dermed din egen MobilePay Konto.

Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af abonnementsbetingelserne.

Du kan kun få et medlemskab hos Spraytan.dk, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab (herefter den ”Anden Betaler”). Den Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som Spraytan.dk måtte have mod dig i relation til dit abonnement. Den Anden Betaler hæfter også for krav opstået i forbindelse med køb i medfør af §§ 3A og 6B.

 • 2B – Typer af abonnement

  • Basic – Max 1 behandling pr. mdr. – 119 kr. pr. måned.
   Opsigelsesfrist: Løbende betalingsperiode + 2 måneder.
  • GLOW – Max 2 behandling pr. mdr. – 199 kr. pr. måned.
   Opsigelsesfrist: Løbende betalingsperiode + 1 måned.
  • Premium+ Fri Spraytan – 299 kr. pr. måned.
   Opsigelsesfrist: Løbende betalingsperiode – Perioden færdiggøres.
   Medlemmer af dette abonnement bliver løbende tilbudt deals, rabatter og goder pr. mail.
  • Der kan frit skiftes mellem vores abonnementstyper, vel og mærket ved periodeudløb.
  • Mail til: abonnement@spraytan.dk hvis du er abonnent hos Spraytan.dk – Skødstrup + Højbjerg + Randers
   (Disse 3 abonnementstyper gælder kun i Aarhus samt Randers lige pt.)
 • Gældende for Basic og Glow abonnement:
  • Overtrædes antallet af behandlinger pr. pr. måned med mere end der er betalt for, bliver der opkrævet fuld pris for den/de behandling(er) som modtaget.
   Dvs. har man et Basic abonnement, og man indenfor 1 måned har benyttet abonnementet 2 eller 3 gange, så opkræves der fuld pris for de for meget modtaget behandlinger svarende til listeprisen.
 • 3 MEDLEMSKORT OG ANVENDELSE

Når du er registreret medlem hos Spraytan.dk, får man ikke et fysisk medlemskort som skal medbringes.

Derimod foregår alt registrering via din MobilePay App – heri fremgår det om du er registreret medlem eller ej.

 • 4 TILMELDING OG AFMELDING AF BEHANDLINGER HOS SPRAYTAN.DK

Med et abonnement hos Spraytan.dk kan du booke dig til forskellige behandlinger , helt frit.

Til- og afmeldingen til behandlinger skal ske via Spraytan.dk‘s website – herefter via vores bookingsystem.

Bliver man forhindret i at møde op til en behandling skal man aflyse sin tid via “Min Side” i vores bookingsystem eller skrive afbud til vores salon senest 2 timer før – ellers koster det et udeblivelsesgebyr på 50 kr som opkræves via mobilepay. Betales gebyret ikke blokeres man fra vores service indtil gebyret er betalt. 

Det gør vi selvfølgelig for at sikrer os at man som abonnent kun sætte sig på ledige tider som man møder op til og at der ikke spærres for ledige tider for andre kunder. Gebyret betales ligeledes via MobilePay. – det nemmeste er selvfølgelig at møde op til sine tider. 🙂

Vi arbejder ud fra en fast vagtplan, men der kan forekomme ændringer / situationer i vagtplanen som betyder ændringer for hvem som foretager din behandling. Ved sygdom kan vi i yderste tilfælde være nødsaget til at aflyse bookede tider.
Man har som abonnent ingen særrettigheder ifht. booking af tider, og ens tider bookes på lige vilkår som andre kunders – fordelen er at man kan spare en del kroner / Øre ifht. at skulle betale hver gang.
Book i god til hvis du vil være sikker på at have en tid.

 • 5 BETALING

Der er to måder at oprette abonnement på – fælles for begge er at betaling KUN kan betales via MobilePay.

Du kan oprette abonnement via vores spraytan-assistenter i vores saloner eller via kontaktformularen på Spraytan.dk.

Begge oprettelser er gratis og gebyrfri og du betaler med ved at “Swipe” til højre på din MobilePay-App

Beløbet for abonnementet trækkes om + 8 dage fra tilmeldingstidspunktet i MobilePay men du er medlem fra oprettelsesdatoen. Teknisk set betyder det at du er abonnent fra tilmeldingstidspunktet men allerede kan booke en tid den førstkommende uge – uden beregning.

Der er månedlig afregning og du trækkes den efterfølgende måned baseret på oprettelsesdatoen

Fx. hvis du opretter dig den 13. Maj trækkes du igen næste gang 13. Juli og så frem deles.

ALT ABONNEMENTSBETALING FOREGÅR VIA MobilePay – der kan IKKE betales via kontanter eller bankoverførsel.

 • 6 MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Abonnementet trækkes automatisk via MobilePay – du bliver varslet op til 8 dage inden trækning. Dette er kun en betalingsadvisering og ikke en mulighed for opsigelse.

Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes en rykkerskrivelse til dig eller den Anden Betaler svarende til:
Gebyr ved for sen betaling:
1. Måned = +100 kr.
2. Måned = +100 kr.
3. måned = 410 kr.
4. måned = Inkassoindrivelse.

Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Spraytan.dk ret til uden varsel at blokere dit abonnement, så du ikke kan modtage behandlinger.

Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Spraytan.dk ret til uden varsel at lukke for dit abonnement og til at opkræve andre udeståender til betaling straks.

Du kan ikke modtage behandlinger, hvis dit abonnement er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Spraytan.dk og fremvist dokumentation herfor.

Spraytan.dk forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler.

Gebyret fastsættes af Spraytan.dk eller af Spraytan.dk‘s eksterne samarbejdspartnere.

Ved lukning af dit abonnement og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, jf. §§ 10 og 10A, forfalder alle udestående beløb i medfør af abonnementet til betaling straks.

 • 7 OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab hos Spraytan.dk med det gældende opsigelsesvarsel.

Ved opsigelse af dit abonnement skal du oplyse dit fornavn, efternavn, mail  mobiltelefonnummer som er brugt på din MobilePay konto.

En opsigelse kan ske på følgende måder:

En opsigelse er gældende fra den dag, Spraytan.dk modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Spraytan.dk.

Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette.

Spraytan.dk anbefaler, at du ved afsendelsen af din opsigelse via post anmoder afsendelsesstedet om en afleveringskvittering, så du kan dokumentere tidspunktet for afsendelsen af opsigelsen.

Spraytan.dk forbeholder sig retten til at opsige dit abonnement med én måneds varsel til udgangen af en måned.

*NB – Man opsiger IKKE sit abonnement ved at afvise en betaling/faktura, ved at slette sin betalingsaftale eller ved at ignorere vores henvendelser – uanfægtet om man benytter vores services eller ej.
Man har egenpligt til at benytte sit abonnement og egenpligt til at afmelde sit abonnement såfremt man ikke ønsker at benytte det.

I tilfælde af manglende betaling af sit abonnement, påfalder der renter efter gense forretningsnormer, og der vil blive involveret inkassoinstans indtil evt. udestående er afviklet.

8 FORTRYDELSESRET

Ved oprettelsen af et medlemskab i Spraytan.dk har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev oprettet. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Har du benyttet abonnementet indenfor opsigelsesperioden frafalder fortrydelsesretten.
For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til Spraytan.dk medlemsservice via vores hjemmeside.
Du skal som medlem bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne medlemskabsoprettelser inden for 2 år.

Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har Spraytan.dk ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit abonnement.

                      

 • 9 HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Alle behandling sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i behandlingerne hos Spraytan.dk. Er du i tvivl omkring vores produkter eller om du helbredsmæssigt kan anvende vores behandling bør du opsøge din læge forud for behandling. Datablad omkring vores produkter udleveres ved henvendelse.

I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

 • 10 LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.